← Grįžti

Projektas – ŽYDINTI LIETUVA.

GYVA TVORA. MONTESSORI VAIKŲ DARŽELIS. 

Vaikas junta ir patiria tai, kas GYVA. Daug stipriau ir giliau, nei tai sugebame mes. 

Žolė, augalas, gėlė yra daug arčiau jo net gi fiziškai. Jis išgyvena augalą juo tapdamas. Tai ypač būdinga ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie tikrovę suvokia tiesiogiai, kaip neatskiriamą savasties dalį. 

Mums svarbu, kokia Ta Tikrovė. 

Mes siekiame, kad tai būtų natūraliai žydinčios pievos, tausojami miškai ir gojai, švelniai dirbama žemė – atsikėlę gyventi Gamtos prieglobstin, mokomės gyventi su pagarba ir atida jai ir jos poreikiams, kuomet būtina – kylame jos apginti. To mokosi ir mūsų vaikai. Matydami mus, regėdami gyvą pavyzdį. 

Jie kalbasi su medžiu, paukščiu, lietum, natūraliai patiria ir išgyvena metų laikų skirtumus. 

Atsikėlėme į gamtą nebegalėdami tilpti tarp sienų ir ribų, į kurias padalinti miestai. Nemažai mūsų gyvenę Pasaulio didmiesčiuose. 

Ieškojom erdvės įkvėpti prigimtinę laisvę ir prisiminti tai, kas iš tiesų esame. 

Čia gyvendami suvokėme, jog mūsų ateitis tiesiogiai priklauso nuo tų, kuriuos šiandien vadiname vaikais, tų, kurie kuria Ateities suaugusį žmogų. Ir nuo to, ką šiandien susirinks mūsų vaikai.

Norime, kad Pasauliui, kad Žemei, kad Žmonijai būtų gera, todėl kaupiamės į savarankiško, atsakingo, laisvo, atjautaus ir jautraus Žmogaus ugdymą.

Kad jis toks užaugtų, patys turime tapti tokiais. Todėl ieškome šviesių, nuoširdžių, atsakingų ir jautrių sprendimų savo erdvėje. Kuriame gyvą pavyzdį. 

Toks vienas iš jų – GYVA TVORA. Darželis turi savo tvorą. 

Mes, nors visi savo žemėje gyvename be tvorų, nuo horizonto iki miško, nuo pievos iki gojaus,  norime atsižvelgti į bendras gaires ir paklusti bendrai tvarkai – bet savaip. Kurti ne metalinę, ne medinę tvorą. Kurti tvorą iš augalų. 

Su jais bus galima bendrauti, kalbėtis, juos stebėti, stebėti juos lankančius vabzdžius, taip pažinti gyvąją gamtą, o tuo pačiu naudoti šių augalų gėrybes maistui ir vaistui. Dauguma mūsų, gyvenančių Gamtos apsaugoj, jau tampa vis žaliau valgančiais. 

Pabandėme sukurti vidinę mūsų siekio išraišką –  sniege tai padaryti buvo nepaprasta. 

Bet – kuomet susitinka tikinčios ir tarnaujančios Širdys, gimsta gražiausi dalykai. Tame tarpe – ir daug Kūrybos Džiaugsmo. 

Tikime savimi. Ir kviečiame mumis paTikėti. 

SAVANORIŠKA VEIKLA PROJEKTE – 2021. 

JAU: Savanoriai augalus atrinko ir užsakė, atliko medingų, maistingų, vaistingų, klimato zonai prisitaikiusių, tarpusavy derančių augalų studiją. 

LAUKIA: Savanoriai augalus atgabens iš medelyno, juos sodins kartu visi prijaučiantys Montessori ugdymo ir gyvenimo darnoje su Gamta idėjoms: 

Krunų ekobendruomenės ir kitų ekobendruomenių atstovai – mūsų draugai iš Sukinių, Kardokų, Katkų, Melkio, savanoriai iš Musninkų seniūnijos. 

Augalams prigyjant reikalinga priežiūra – laistymas, tręšimas, o labiausiai – pokalbis. 

Montessori Erdvės Krunuose projektas kol kas veikia savanoriškais pagrindais – niekas negauna už tai jokio atlygio. GYVA TVORA – šio projekto dalis. 

Tai bus ir tėvų, kurių vaikai keliaus į darželį kelionės pradžia, pažintis, bendrystės pamokos. Vaikų dalyvavimas neatsiejama šio projekto dalis. 

Pagrindinė Montessori Metodo veikla – Gyvenimo praktika, kuria suaugusieji dalijasi su savo atžalomis – o šie mikliai įgunda perimti nuostabią kasdienę patirtį ir taip visapusiškai  prisitaikyti aplinkoje, vystytis. 

Montessori erdvė kursis visus 2021 metus. Visus metus sodinsim ir prižiūrėsim kartu. 

Tikriausiai spėlioti neverta kiek mūsų, iš kur… – tai dauguma turėtų būti Širvintų krašto žmonės.

MES TIKIME PROJEKTO PAGALBA. Nes mes kuriame Vaikams – mūsų visų Ateičiai. Erdvę, kurioje jie jaustųsi saugūs, pažintų įvairias ir vertingas augalų rūšis, jų naudą vabzdžiams, gėrėtųsi jų žydėjimu ir taip lavintų natūralų grožio pajautimą, galėtų stebėti, kaip jų pasodintas augalas auga su jais kartu. 

Montessori Erdvė gimsta iš vienos šeimos pasitarnavimo bendram gėriui idėjos  – savo šeimos namus šie žmonės paskiria visuomeninėms reikmėms – ugdymosi įstaigai įrengti. 

Stinga lėšų gerbūviui ir lauko darbams, estetinei daliai sukurti. PROJEKTO ŽYDINTI LIETUVA pagalba bus didelė parama mūsų visų vaikų namučiams – būsimajam Montessori darželiui. 

Kokį grožį vaikai matys aplink dabar – tokį jie kurs būdami suaugę.

PROJEKTO DRAUGAI: Asociacija „Krunai”, Lietuvos Ekosodybų asociacija, medelynas „Medlijas”, Kardokų, Daučionių, Melkio, Sukinių ekogyvenvietė, Musninkų seniūnija.