Apie

Ši vieta – ieškantiems savęs ir darnos su savimi…

Visad sveika išeiti basomis į Gamtą. Žinoma, koja turės priprast… galbūt bus šalta, durs, skaudės – bet visa tikrai į naudą. Sveikyn…
Būtent šį būdą pasirinkome mes, čia gyvenantys. Tam, kad pagaliau sutiktume ir prijaukintume save – kad daugiau Savasties niekados neapleist.

Mažai kelio ir takelio būta, kuomet pirmeiviai ėjo Krunuosna ir mažamečius vaikus vedėsi. Pradėjo jie kalbinti nepažintą Žemę ir statyti Namus. Drąsa, atsakomybė neišpasakyta pagrindė kelius paskiau ateinantiems. Dabar… tai laikas, kuris laukia susiburiant tų, kuriems ši erdvė sava. Kuri pritinka jų Dvasiai Augti ir veda Prigimties link.

Daug klajojus į Namus labai norisi, bet ne taip lengva būna sugrįžti… Visgi – kito kelio nėra, tik Namo veržiasi žmogaus širdis…

Pradžia ir pabaiga Erdvėje ir Laike – vienas taškas, kitaip tariant – esame ten, kur link judame.
Todėl nors būna sunkių dienų, žvarbių akimirkų, basos kojos pripranta. Pamažėle ateina vidinis jausmas, kad esame ten, kur turime būti. Visi dėl savų priežasčių. Dėl Dvasios sveikatos…