Apie mus

Susirinkome įvairaus amžiaus, gabumų, išsilavinimo, tikėjimo ir įvairios patirties žmonės. Vienas kitą papildome, mokomės vieni iš kitų.

Kurdami sodybas, bendraudami tarpusavyje, mokomės būti geresni, mokomės atjautos, supratimo, kantrybės, stengiamės prisiminti ir atkurti žmogiškąsias vertybes.

Sodžius pradėtas kurti pagal V. Megre Anastasijos knygose išdėstytas idėjas. Daugelis šeimų buvo įkvėptos kurtis taip, kad būtų atgaivintos ir sukurtos naujos džiaugsmingo bendruomeninio gyvenimo tradicijos. Lietuviai vis dar mena gyvenimą sodybose (dažnas lietuvis turi tėvus arba senelius, kurie gyvena kaime). Visgi giminės sodybų sodžiaus samprata daug gilesnė. Mes ne tik norime gyventi ekologiškai ir gamtos prieglosbtyje, bet tikime, kad toks gyvenimo būdas leidžia žmogui prisiminti tikrąją savo paskirtį ir ją išpildyti. Nors savo sodžių dažnai vadiname ekosodyba ar ekokaimu (kad kitiems būtų lengviau suprasti), ekologiją suvokiame ne tik kaip šiukšlių rūšiavimą ar tam tikrų eko produktų pirkimą, bet ir vartotojiškumo mažinimą, darnų santykį su gamta, į kurią gyventi ateiname. Puoselėjame šias vertybes ir norime perduoti jas savo vaikams.

Tikime, kad Krunų sodžius pamažu tampa gyvenimo būdo pavyzdžiu ir alternatyva žmonėms, suvokiantiems dabartinę Žemės situaciją ir norintiems inicijuoti ilgalaikius harmoningus pokyčius.