Susitarimai

Krunų sodžiaus nuostatai, susitarimai, kuriais branginant ir puoselėjant buvo įkurti Krunai

Pagrindinės Krunų sodžiaus nuostatos

 • Žmogaus ir gamtos ryšio atstatymas nežalojant gamtos.
 • Šeimos įsigyjamo sklypo plotas – 1-3 ha.
 • Sklypas juridiškai priklauso jį įsigijusiai šeimai ar asmeniui.
 • Aplink sodybas paliekamos 3 metrų pločio alėjos, apsodintos medžiais bei krūmais.
 • Kiekvienoje sodyboje formuojama uždara ekosistema auginant bioįvairovę.
 • Sodžiaus gyventojai pastatus stato pagal savo poreikius ir galimybes iš ekologinių medžiagų.
 • Gėrybės auginamos savo poreikiams, perteklių mainant arba parduodant.
 • Sodžiuje kuriama bendra suaugusiųjų ir vaikų kūrybinė-pažintinė mokykla.


Susitarimai

 • Sodžiuje gyvenama nuolat.
 • Sodžiuje nemedžiojama, nežvejojama, neskerdžiama.
 • Nenaudojamos cheminės trąšos bei kenksminga buitinė chemija.
 • Nenaudojama aplinką teršianti žemės ūkio technika.
 • Bendruomenės mišką prižiūrime kartu.
 • Bendruomenės veikloje dalyvauja visi bendruomenės nariai.